Latar Belakang

Statistik

Kempen Tiada.Guru
3 Mei 2022

Kota Belud, Sabah

Siti Nafirah binti Siman (2018) — Kg. Jawi-Jawi
Rusiah binti Sabdarin (2020) — Kg. Taun Gusi
Nur Natasha Allisya binti Hamali (2020) — Kg. Taun Gusi
Calvina binti Angayung (2020) — Kg. Rampayan Laut

Statistik Kota Belud

Daerah Kota Belud ialah antara daerah termiskin di Malaysia, menduduki kedudukan 134 daripada 158 daerah pentadbiran.

⚠️
Cartanya adalah dari 2019. Sehingga 2021, Kota Belud telah jatuh lebih jauh, kini salah satu daripada sepuluh daerah termiskin di Malaysia (kedudukan 2021: antara 148 → 158).


Kadar Kemiskinan Mutlak daerah Kota Belud: 6 kali lebih tinggi daripada kadar miskin mutlak negara; 3 kali lebih tinggi daripada kadar miskin mutlak luar bandar.


3 daripada 10 buah rumah di daerah Kota Belud tidak mempunyai paip air, hampir 7 kali lebih teruk berbanding peringkat nasional.


Daerah Kota Belud mempunyai tahap ketaksamarataan pendapatan antara tertinggi di Malaysia: 50% golongan miskin hanya mengambil 22% keseluruhan pendapatan isi rumah daerah Kota Belud.


Sabah, Malaysia

Kedua-dua litigasi 2018 dan 2020 akan didengar di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu, Sabah

Statistik Negeri Sabah

Populasi kanak-kanak Malaysia mengikut negeri (2021)


Gred Purata Negeri SPM mengikut negeri (2010 to 2019)

ℹ️
GPN ialah purata daripada semua sekolah bagi setiap negeri. Semakin kecil GPN, semakin baik prestasi.

Insiden Kemiskinan Mutlak mengikut negeri (1970 to 2020)


Insiden Kemiskinan Sabah berbanding negara (2009 to 2019)


Pekali Gini mengikut negeri (2019)

ℹ️
Pekali Gini ialah perbezaan pendapatan di antara golongan kaya dan miskin; semakin besar, semakin teruk, iaitu yang kaya sangat kaya dan yang miskin dan sangat miskin.


Gaji Bulanan Penengah mengikut negeri (2010 to 2016)


Secara kasarnya, 1 daripada 3 kanak-kanak di Malaysia (28%) tinggal di tiga negeri termiskin (2020)


Jangka Masa Pendapatan Isi Rumah Penengah ("median") Memiliki Rumah Sendiri mengikut negeri (2012)


Kadar Celik Huruf mengikut negeri (2010)


Statistik Pendidikan Malaysia

Darurat dalam Pendidikan

Ketua Pengarah Pendidikan: Defendan Ke-6 (2018), Defendan Ke-3 (2020)
Menteri Pendidikan: Defendan Ke-7 (2018), Defendant Ke-4 (2020)
Kerajaan Persekutuan Malaysia: Defendan Ke-8 (2018), Defendan Ke-5 (2020)

Jumlah tahun rakyat terima pendidikan (2018)

ℹ️
Oleh kerana kualiti pendidikan yang rendah, pelajar kita mempunyai 12 tahun pendidikan, tetapi hanya menerima pendidikan bersamaan 9 tahun berkualiti.

Kategori kesalahan dalam Kementerian Pendidikan Malaysia (2010 hingga 2017)


Peratus sekolah Malaysia terjejas akibat guru ponteng kelas, menurut pengetua sekolah (2009)


Belanjawan Kerajaan Persekutuan (2021)

ℹ️
Jika kita membelanjakan satu (1) bilion setahun, berapakah ia setiap hari?

RM1 bilion setahun = RM2.7 juta sehari
RM64.8 bilion setahun = RM177.5 juta sehari


Kos Kerugian

RM268,339

— Kerugian setahun akibat ketidakhadiran guru di sekolah menengah (UPSI)

RM311,044

— Kerugian setahun akibat ketidakhadiran guru di sekolah rendah (UPSI)

RM2,985,120

— Perbezaan pendapatan penengah seumur hidup di antara sijil SPM dan ijazah (DOSM)

55 tahun

— Berapa lama Malaysia masih "Middle Income Nation" (KRI)