Masalah & Penyelesaian

Menteri Pendidikan Bukan Ahli Politik

Pendidikan bukanlah untuk ahli politik.

Kempen Tiada.Guru
3 Feb 2022

Kenapa sekarang?

Sehingga kita menamatkan pempolitikan pendidikan, semua pembaharuan lain kemungkinan akan gagal dan / atau dilaksanakan dengan perlindungan untuk yang korup.

Isu

Mengapa pejabat tertinggi dalam sistem pendidikan kita selalu diberikan kepada ahli politik? Secara definisi, seorang MP adalah ahli politik dan Senator kebanyakannya memegang jawatan parti politik pada peringkat tertentu.

Menteri Ahli Politik-Pendidikan seringkali bukan produk daripada sistem kita, dan hanya mampu berbicara bahasa reformasi tanpa keyakinan untuk berkorban demi pembaharuan, dan hanya fokus pada akademik, bukan sekolah. Pakar-pakar akademik sama sekali tidak sesuai untuk krisis pendidikan hari ini yang berpusat pada ketidakadilan sistematik, penyelewengan, rasisme, penyalahgunaan kuasa, kerosakan institusi dan kelalaian. Pakar-pakar akademik tidak memahami masalah kami, oleh itu ketika mereka merayu kepada orang ramai, mereka memberi tumpuan kepada penyelesaian yang sangat rapuh dan/atau bertentangan yang tidak menangani kegagalan struktur (cth., KPM menyiasat KPM = PDRM menyiasat PDRM). Setelah berhadapan, mereka tidak dapat memperjuangkan reformasi mereka yang lemah.

Menteri Ahli Politik-Pendidikan:

  • …ingin mencantikkan résumé mereka, mengumpulkan kuasa mereka dan menggunakan pendidikan untuk "menegakkan keadilan".
  • …diberi insentif untuk menguburkan skandal, menunda pembaharuan besar dan mengelakkan akauntabiliti.
  • …mempunyai sedikit atau tiada pengalaman mengajar di sekolah kerajaan dan tidak dapat menyelami masalah utama kami yang disenaraikan di atas.
  • …terikat dengan kewajipan masalah, tuntutan dan skop sempit parti politik mereka.
  • …selalunya daripada golongan berpendapatan tinggi, berasal dari sekolah cemerlang dan terlindung daripada ketidakadilan sistem.

Semasa rombakan pilihan raya atau kabinet, hanya dua pegawai tertinggi di MOE yang ditukar. Itu sahaja. Sekarang, mereka mesti menguruskan 400,000 penjawat awam di mana ramai mempunyai sejarah yang memalukan kerana mendera orang-orang Sabah, orang asli, orang Sarawak dan masyarakat terpinggir; sebuah Kementerian yang mempunyai risiko penyelewengan yang sangat tinggi pada semua peringkat; sangat sedikit pemberi maklumat.

Penyelesaian

Kita mesti melantik, pertama mengikut pilihan dan kemudian mengikut undang-undang, Menteri Pendidikan yang

  1. Merupakan produk sistem pendidikan Malaysia dan dengan sekurang-kurangnya lima tahun pengalaman mengajar di sekolah KPM. Meminjam daripada pengalaman anak-anak mereka adalah tidak mencukupi. Anak-anak, malangnya, tidak mengetahui 10% daripada masalah yang sebenarnya tersembunyi di dalam bilik guru. Selalunya, keluarga yang berpengaruh baik ditempatkan di sekolah Band 1 atau Band 2 yang diurus dengan sangat cemerlang, tetapi jumlahnya sangat kecil. Contoh jawatan kerjaya yang dapat memenuhi syarat minimum lima tahun termasuk bekas guru, bekas pegawai KPM daerah / negeri / atau kebangsaan, alumni Teach for Malaysia jangka panjang. Kaedah paling mudah adalah pelantikan sebagai Senator.
  2. Menggalas jawatan ini dengan pemahaman yang mendalam tentang korupsi, salah laku, kurangnya pengawasan, kerosakan institusi dan ketidakadilan yang meluas dalam seluruh sistem pendidikan Malaysia, dari bandar-bandar ke sekolah-sekolah. Tiada lagi Menteri Pendidikan yang “belajar sambil bekerja”, kerana krisis kita sudah terlalu parah. Keutamaan mereka haruslah terlebih dahulu memansuhkan kuasa penyiasatan daripada Kementerian Pendidikan (KPM) dan menyingkirkan kuasa tatatertib daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP). Kedua-dua kuasa ini telah mengecewakan para pelajar kita: KPM jarang menyiasat dan SPP hampir tidak pernah mendisiplinkan selepas siasatan tamat. Kedua-dua jabatan adalah masalahnya; membetulkan satu jabatan sahaja tidak mencukupi. Oleh itu, kami juga mencadangkan siasatan bebas dan prosiding tatatertib bebas, yakni Ombudsman Awam.
  3. Fokus pada pendidikan semata-mata untuk semua anak-anak dalam sempadan Malaysia, dengan ini bebas daripada diskriminasi antara kaum, agama dan / atau etnik. Contoh yang boleh dikatakan positif adalah termasuk Indonesia, walaupun masih sedang berkembang melalui sistem dua landasan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.
  4. Bersedia untuk akur dan menerima undang-undang baharu yang melarang pelantikan Menteri Ahli Politik-Pendidikan dalam pentadbiran akan datang.