Masalah & Penyelesaian

Unit Ombudsman Kanak-Kanak yang ada pegawai sekolah

Percaya kanak-kanak pertama kali. Mereka mungkin tidak memberitahu kamu untuk kali kedua.

Kempen Tiada.Guru
3 Feb 2022

Kenapa sekarang?

Bayangkan berapa ramai mangsa kanak-kanak yang terdesak dan menderita selepas agensi penguatkuasaan enggan menyiasat atau mendakwa pesalah.

Apabila kanak-kanak memberitahu anda sesuatu, percayakan mereka pada kali pertama: mereka mungkin tidak akan memberitahu anda lagi.

Bayangkan keselamatan yang akan dirasakan oleh pelajar, ibu bapa dan guru kita kerana dapat melaporkan salah laku kepada agensi bebas.

Isu

Hari ini, mangsa kanak-kanak penderaan di sekolah mempunyai perlindungan yang rapuh, mempunyai perlindungan yang rapuh, tiada struktur sokongan, biasanya tinggal dalam masyarakat terpinggir dan cenderung menerima sikap gaslighting, mengelirukan dan menyalahkan mangsa oleh penjawat awam yang korupt yang bersungguh-sungguh untuk menghalang prosiding sivil, jenayah dan / atau tatatertib.

MOE telah lama meremehkan tanggungjawab undang-undangnya—atas sebab yang "baik". Pendedahan undang-undangnya tiada tandingan dalam kerajaan Malaysia: kira-kira 10,000 sekolah, 4.7 juta pelajar, dan +419,000 penjawat awam. KPM terikat oleh salah satu badan perundangan utama dan wakilan terluas: Akta SPRM, Kanun Keseksaan, Akta Kanak-Kanak, Akta Pendidikan, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Peraturan Kelakuan & Tatatertib), Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak, dan lain-lain.

Oleh itu, mengapa KPM tidak dipertanggungjawabkan oleh Parlimen, SPRM, Polis, Jabatan Kebajikan, Jabatan Integriti KPM, dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam? Dalam setiap satu, kekurangan kebebasan dan pempolitikan yang teruk telah mewujudkan rangkaian tersirat yang enggan menyiasat KPM secara menyeluruh.

Penyelesaian

Sila semak Penyelesaian #3 di atas untuk lebih konteks.

Apabila Ombudsman Awam (PO) menerima laporan dengan mangsa kanak-kanak—dan terutamanya laporan kejadian di sekolah di mana pelakunya merupakan penjawat awam—Unit Kanak-Kanak khas dalam PO mesti mengambil alih kes tersebut.

  • Penyiasat berpengalaman dengan bertahun-tahun mengambil keterangan saksi dan mangsa kanak-kanak dalam mahkamah sivil & jenayah
  • Penyiasat berpengalaman dengan pemahaman mendalam mengenai budaya penyelewengan KPM
  • Pendakwa berpengalaman yang dapat melindungi dan mendapatkan saksi kanak-kanak dalam prosiding tatatertib, sivil dan/atau jenayah
  • Ahli psikologi dan pegawai perubatan berpengalaman dalam kes penderaan yang dapat melindungi mangsa kanak-kanak dan memastikan bukti dilindungi

Selain itu, Unit Kanak-Kanak PO perlu berkembang lama-kelamaan untuk merangkumi Pegawai PO yang ditempatkan di sekolah-sekolah terpinggir untuk sama-sama menyiasat salah laku dan menguatkuasakan persekitaran pembelajaran yang selamat.

Di sekolah, Pegawai PO ini akan mengumpulkan laporan tanpa nama dan langsung daripada guru, pelajar dan ibu bapa; mengumpul bukti; mewujudkan perlindungan pemberi maklumat; dan memegang bidang kuasa tatatertib ke atas semua pegawai sekolah.

Contoh sekolah terpinggir yang tidak mendapat perhatian: ramai pelajar Orang Asli, OKU dan penduduk miskin / B40, tadbir urus tempatan / kualiti perkhidmatan awam yang lemah, atau sekolah yang mempunyai sejarah salah laku serius dan / atau jangka panjang.

Oleh kerana keluarga akhirnya dapat mengharapkan satu sistem pengawasan yang bebas, Unit Ombudsman Kanak-Kanak sering dibanjiri permintaan tidak lama setelah dilancarkan dan lantas membuktikan keberkesanannya dengan cepat, satu perkara yang jarang-jarang berlaku dalam dasar awam (Laporan GEM UNESCO 2017/8; muka surat 31).