Masalah & Penyelesaian

Pelanggaran undang-undang yang boleh diadili dalam Tatakelakuan Perkhidmatan Awam

Kemunafikan adalah kelancangan untuk berdakwah integriti dari sarang rasuah.

Kempen Tiada.Guru
3 Feb 2022

Kenapa sekarang?

Sehingga kita memberi kuasa kepada penyiasat penjawat awam kita—tidak ramai yang jujur masih ada—banyak, jika tidak sebahagian besar, prosiding tatatertib di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (dan/atau suruhanjaya unik seperti Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan) akan gagal kerana alasan undang-undang, bukti dan/atau prosedur.

Isu

Kegagalan besar hari ini adalah pegawai awam yang berniat dan berakhlak baik sekalipun biasanya jahil dalam undang-undang, terutamanya mengenai salah laku dan pelanggaran tatatertib.

Pentadbir penjawat awam mesti melengkapkan siasatan dan mengemukakan sebarang pelanggaran tatatertib pekerja bawahan mereka kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, di mana prosiding kuasi-kehakiman akan dijalankan. Anggap pentadbir sebagai polis dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam sebagai Mahkamah.

Perkara yang mengejutkan dan membimbangkan adalah ramai pentadbir barangkali tidak memahami syarat-syarat kritikal, untuk prosiding kuasi-kehakiman ini, yakni prinsip-prinsip keadilan asasi (“principles of natural justice”), dokumentasi, saksi, bidang kuasa, had masa / had berkanun, dll.

Malangnya, kecuaian ini menyebabkan banyak siasatan yang gagal dan ketidakadilan berterusan. Walaupun kami terutamanya menyokong Ombudsman Awam, sementara itu, Tatakelakuan mestilah ditulis semula dalam bahasa yang jelas serta contoh-contoh yang relevan dijelaskan supaya berfungsi sebagai satu manual yang dapat difahami, diakses dan sentiasa dikemas kini untuk semua penjawat awam (dan rakyat).

Penyelesaian

Walaupun kami terutamanya menyokong Ombudsman Awam, langkah ini adalah langkah sementara untuk siasatan dalaman yang sememangnya gagal.

Untuk membaiki masalah ini dalam prosedur yang gagal hari ini, kita mesti:

  1. Cipta satu manual untuk semua pentadbir penjawat awam mengenai syarat-syarat minimum dalam penyiasatan salah laku, termasuk penjelasan menyeluruh mengenai prinsip undang-undang, bukti, bidang kuasa, had masa, saksi dan aspek lain mengenai “keadilan asasi”.
  2. Manual ini mesti menerangkan dengan jelas supaya pentadbir bawahan sekalipun dapat memahami dengan mudah tanggungjawab besar jawatan pengawasan mereka. Ia mesti merangkumi contoh-contoh dan sumber rujukan.
  3. Manual ini mesti boleh diadili kerana pelanggaran yang jelas terhadap Tatakelakuan dan boleh dibawa ke Mahkamah oleh rakyat biasa.
  4. Manual ini mesti merangkumi maklumat hubungan jabatan perkhidmatan awam pusat yang hanya berperanan untuk membimbing dan mengajar manual ini kepada para pegawai.
  5. Semua penjawat awam yang mempunyai tanggungjawab pengawasan (iaitu pegawai bawahan) mesti mempelajari manual ini dan mengambil ujian kecekapan atas peruntukannya; hanya markah lulus boleh dinaikkan pangkat kepada posisi pengawasan, dengan kemungkinan penyambungan posisi.
  6. Manual ini mesti disiarkan kepada orang awam dan boleh diakses oleh mana-mana individu; versi terkini mesti sentiasa disediakan dalam talian secara percuma.

6. Larang pelantikan Ahli Politik sebagai Menteri Pendidikan