Rakyat Bangkit

Selamatkan pemberi maklumat kita.

Kenapa guru-guru cipta kempen ini?